Feb 9, 2018

Den förvirrande varumärkningen

Varumärke vad är det?

Vi får titt som tätt frågor kring Trademark, copyright och ®-märkning. Framförallt vad skillnaden är.

Att varumärkesskydda sin produkt eller företag kan vara en djungel. Och förklaringen från PRV är inte alltid den enklaste. Vi har sammanställlt det viktigaste – som vi hoppas kan vägleda.

Kort och gott

Ett varumärke är ett namn, en symbol eller ett tecken, som används för att identifiera produkter eller tjänster. Varumärken är en typ av immateriell tillgång. De är ofta skyddade genom ett varumärkesskydd eller helt enkelt genom att varumärket är känt av allmänheten. Varumärke har en grundläggande betydelse för individualisering av ett visst företags produkt och för dess marknadsföring. Märket blir härigenom bärare av produktens positiva intryck hos konsumenten.

Beskrivning

Varumärke kan bestå av ett ord (även benämnt ordmärke), en logotyp (även benämnt figurmärke), eller ett koncept som är unikt, exempelvis ett ljudmärke. Varumärken som är mycket väl kända kan ge stora konkurrensfördelar för innehavaren och även ge möjlighet till inkomster utanför den egna reguljära verksamheten genom licensavtal som tillåter användningen av märket för andra företag än innehavaren.

I Sverige registreras varumärken hos Patent- och registreringsverket och får då ett skydd under en period av tio år. Därefter måste registreringen förnyas. Varumärken med giltighet inom hela EU registreras hos EU:s varumärkesmyndighet, OHIM.

I rättslig mening behövs i Sverige ingen särskild markering för att påvisa att ett namn har status av varumärke. Utanför Sverige kan registrerade varumärken markeras genom att det åtföljs av symbolen ®, ett inringat R, för engelska Registered Trade Mark, ‘registrerat varumärke’. Oregistrerade varumärken kan markeras med ™, ett upphöjt TM, som är en förkortning för engelska Trade Mark, ‘varumärke’. Beteckningen ™ används till exempel om registrering har sökts men ännu inte erhållits för ett varumärke, för att markera att något används som ett varumärke och att rättsliga åtgärder kan vidtas om någon anses använda märket på ett otillbörligt sätt.

Källa: Wikipedia
Läs om: Upphovsrätt

Bäst av allt™

Bäst av allt är att den där lilla symbolen ger ett seriösare intryck och utstrålar att du verkligen tror på din produkt.
Kort och gott du uppfattas lite proffsigare.

Vill du ha hjälp med att varumärkesskydda något, så är vi gärna din mellanhand (till PRV) och bollplank.
Vi kan lätt montera in rätt registreringssymbol i den logotypen du skyddat.

 

P.S. Skapar du musik. Den här är för dig …

written by Peter

I Create. Therefore I am.

Make my day – with a comment!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.