Turistkarta är bra att ha när man är på besök i en främmande stad. Är den dessutom tydlig, lättförstådd och ser bra ut har man gjort ett bra första intryck av sin stad eller besöksmål.