UPPDRAG: Skapa ett inredningskoncept för ett showroom i asien, i nordisk anda.
UPPDRAGSGIVARE: Permobil
ÖVRIGT: Idé, inredning och koncept.

Showroom är det offentligarummet där man kan känna, klämma och prova produkter. En allt viktigare plats i dagens införsäljning. Det är här du stärker dit varumärke på plats. En kombination av profilering, produktdisplay, miljö och så klart engagemang och service – så har du en vinnande plats. Man gärna återkommer till och pratar om till andra.