VAR ÄR MARY? › Blödningsinformation

*Awards & Achievements*, Art Direction, Graphic Design, Marketing/Campaign, Photography/Editing, Print

Till alla tjejer som lider i tysthet

50 000 tjejer i Sverige beräknas ha en mild form av blödarsjuka men endast ett tusental har fått en diagnos. Många lever med sjukdomen utan att veta om det själva. Von Willebrands sjukdom är den vanligaste orsaken till en medfödd ökad blödningsbenägenhet och mörkertalet av antal oupptäckta fall är stort. Likaså finns ett mörkertal bland tjejer med så kallad trombocytfunktionsdefekter.

I februari 2015 startade Förbundet Blödarsjuka i Sverige ett treårigt informationsprojekt för att få tjejer och vårdpersonal att bli mer uppmärksamma på vanliga symtom som kan vara tecken på blödarsjuka hos kvinnor/flickor.

Med denna broschyr hoppas vi nå ut till alla de tjejer som lider i tysthet. Vår förhoppning är också att materialet ska utgöra ett stöd för personal inom primär- och skolhälsovården som kan fånga upp tjejer med misstänkta blödningsrubbningar. Den fiktiva huvudpersonen Mary är baserad på berättelser och erfarenhter från kvinnor med diagnosen von Willebrands sjukdom.

Med en utrednings, rätt diagnos och behandling skulle de allra flesta tjejer med blödarsjuka kunna leva ett bra liv och vara bättre förberedda på de svårigheter som kan uppkomma.

 


 

UPDPRAG: Informationsdesign. Formge en infobroschyr som tilltalar målgruppen på ett lockande sätt som gör ett allvarligt ämne lättare att ta till sig. 
UPPDRAGSGIVARE:
 Kvinnoprojektet Blödarsjuka i Sverige
STÖD: Arvsfonden
ART DIRECTOR: Peter Mäkelä
PROJEKTLEDARE: Maneka Ghosh och Anna Tollwé

Kvinnor och blödarsjuka på Facebook
FBIS.se

Utdrag ur Var är Mary-broschyren (pdf)

Pssst!
Känner du någon eller själv har funderingar kring blödning skickar vi gärna hem broschyrer till dig, eller en vän. Maila FBIS och Kvinnokomittéen.


När jag fick uppdraget om att paketera något så känsligt som blödningar och unga kvinnor kände jag att det gällde att hantera det med finess. Men efter att ha pratat med kunden kom vi fram till att en mer äkta approach vore att följa en tjej, av idag. Mary kom till liv. Resultatet blev en blogginspirerad trycksak. I förlängningen kommer det bli en riktig blogg där man kan få svar och en “kompis”. En vinnande kombo.
:Peter 

MINA ORD, MER PÅ DJUPET

BILDSPRÅK

Då vi landat i att Mary blev vårt “språkrör” kände vi att vi ville hitta en tjej som fungerar även utanför norden (Vår vision är att sprida materialet även internationellt). Det blev en mörkhårig tjej i obestämd ålder. Som kunde se ut som både en ung tjej och ung kvinna. Någon man kan relatera till. Mary fick ett ansikte.

GRAFIK

Det självklara när man pratar om blödningsrubbningar är så klart att tänka på blod. Och man vill gärna använda det på något vis, både som intresseväckare och visa på allvaret. Men blod är känsligt. Vad man än gör blir det lätt skrämmande. Jag valde att jobba med andra färger än blodröd. Mera glada och lekfulla färger. Som en koppling till att har man koll på sin blödningsrubbning kommer allt bli både roligare och lättare att leva med. En ökad livskvalitet.
Dessa färgsplashar fick bli en röd tråd på alla bilder.


INNEHÅLL

Det är alltid svårt att skala ned och göra det lockande. Vi kände att bloggspråket fick stå för det lättsamma och lockande. Igenkänningsfaktorn.
Sedan varvade vi med tydliga diagram och seriösa inslag som “Fråga Doktorn!”.
Ett uppskattat inslag blev Blödningsschemat. Som redan fått stor spridning, och efterfrågan. Ett konkret verktyg att testa sina egna blödningar utifrån.


TONALITET

Att sätta tonen på ett allvarligt material är också en utmaning som kräver sin eftertanke. Som ofta vill jag gärna blanda in en strimma humor eller glädje i det allvarliga. Jag tycker det signalerar hopp och blir trevligare läsning. Man måste våga skämta. Så länge man gör det med kärlek är man hemma, enlig mig. Jag tycker vi hittade en trevlig balans mellan allvar, humor, glädje och hoppfullhet i slutprodukten.


FRAMTID

Efter vi bestämt att köra på bloggspåret, fick vi blodad tand och känner att en riktig blogg skriven av Mary(s) skulle bli en stark uppföljare i projektet. Nästa steg kommer bli att vi bjuder in tjejer, från målgruppen, med blödningsrubbningar som skriver/driver bloggen med under alteregot Mary. Med andra ord äkta berättelser och riktiga tjejer/unga kvinnor som kan svara på frågor på ett rakt och ärligt sätt. Vem bättre att berätta om hur det är än dem som vet … fortsättning följer.

Peter Mäkelä
Designer Var är Mary?  

 

Make my day – with a comment!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.